13 septembrie, Ziua Pompierilor din Romania. Batalia din Dealul Spirii

Ziua Pompierilor din România este o s?rb?toare anual? care comemoreaz? în fiecare zi de 13 septembrie B?t?lia din Dealul Spirii, care a avut loc în 1848 la Bucure?ti între compania de pompieri condus? de C?pitanul Pavel Z?g?nescu ?i un corp de armat? al Imperiului Otoman.

Aceast? zi a fost desemnat? ca Zi a pompierilor din România, în cinstea eroismului de care a dat dovad? subunitatea de pompieri în acea lupt? din timpul Revolu?iei Române din 1848. Legal, oficializarea ei s-a produs începând cu anul 1953.

 

B?t?lia din Dealul Spirii (13 septembrie 1848, pe atunci lâng? Bucure?ti) a fost ultima confruntare armat? disputat? pe teritoriul românesc dintre structuri militare ale ??rii Române?ti (Batalionul 2 Infanterie din Regimentul 2 Linie Infanterie, Compania a 7-a din Regimentul 1 Linie Infanterie ?i Compania de pompieri condus? de C?pitanul Pavel Z?g?nescu) ?i un corp de armat? otoman.

Desf??urarea evenimentelor

Colonelul Radu Golescu concentrase în Dealul Spirii Batalionul 2 din Regimentul 2 Linie Infanterie ?i Compania a 7-a din Regimentul 1 Linie, punându-le sub comanda Maiorului Nicolae Greceanu. Spre aceste trupe se îndrepta ?i compania de pompieri de sub comanda C?pitanului Pavel Z?g?nescu. C?utând s? previn? rezisten?a unit??ilor militare, Locotenen?a domneasc? instaurat? de trupele interven?ioniste a dat ordin de predare a caz?rmii Alexandria. Osta?ii români au dat dovad? de un puternic spirit antiotoman, reliefat ini?ial în atitudinea Colonelului Radu Golescu care, la cererea lui Kerim-Pa?a de a-?i dezarma osta?ii, a r?spuns cu mândrie c? „datoria unui soldat este s? moar? cu arma în mân? ?i c? mai mul?umit este în acest caz decât s? se vad? dezarmat”. Surprins pl?cut de acest r?spuns, comandantul turcilor, Kerim–Pa?a, ordon? retragerea trupelor otomane spre ora? pân? la reglementarea pe cale diplomatic? a situa?iei tensionate create. Pe drumul de întoarcere, acestea s-au întâlnit cu Compania de pompieri comandat? de C?pitanul Pavel Z?g?nescu. La apropierea acesteia de cazarm? s-a produs un incident care avea s? duc? la începerea unei adev?rate b?t?lii. Infanteria ?i artileria otoman? erau masate în apropierea caz?rmii, în preajma unui pode? care îngusta mult calea Companiei de pompieri. La trecerea acesteia, Sublocotenentul B?l??an l-a atins cu cotul pe un artilerist turc. Incident aparent f?r? importan??, ura crâncen? dintre români ?i turci a f?cut ca acest incident s? degenereze. Sublocotenentul român a fost lovit de un maior turc cu latul sabiei. Ofi?erul român a tras dou? focuri de pistol, întâi asupra maiorului turc (pe care l-a ucis), apoi asupra lui Kerim-Pa?a (c?ruia i-a ucis calul). În evenimente au intervenit osta?ii români pentru a-?i ap?ra comandantul. Trupele otomane atac? cu violen?? Compania de pompieri care opune o puternic? rezisten?? ?i str?punge liniile inamice ?i reu?e?te s? continue lupta al?turi de osta?ii afla?i în cazarma Alexandria din Dealul Spirii. Dup? o lupt? crâncen? ce adurat aproximativ 2 1/2 ore (de la 4 1/2 ore dup?-amiaz? pân? la 7 ore seara) trupele române au fost împr??tiate iar militarii turci au pus st?pânire pe Bucure?ti iar Revolu?ia de la 1848 din ?ara Româneasc? a fost în?bu?it?.

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

Comandat de Partidul National Liberal, executant de MediaZone Music SRL, cod mandatar 31190005.

Meniul Zilei in Craiova

Comanda ... pizza, salata, paste, sandwichuri la domiciliu

Evenimente in Craiova

Cumpară Brichete din Resturi Vegetale - Combustibil Solid

Gaseste-ne pe facebook

Analitycs

 

Cauta in site

Esti aici !

You are here:Eveniment»13 septembrie, Ziua Pompierilor din Romania. Batalia din Dealul Spirii

Cauta categorie